מודל א.פ.ר.ת – תרגיל השקפה

 

אירוע. פרשנות. רגש. תגובה
מודל אפרת הוא מודל התנהגותי המתאר תהליך פנימי המתרחש באדם

מרגע חשיפתו לאירוע מסוים ועד לתגובה שלו אליו.
תגובתו של אדם לאירוע שחווה נקבעת משילוב קוגניטיבי, רגשי ומהלא-מודע.

מטרת התרגיל ליצור מודעות כלפי אירוע נקודתי, להבין אותו, 
לתת ביטוי לרגש ולהשפיע על התוצאה הסופית

על מנת ליצור את השינוי המיטיב עבור המתאמנים.
המפתח להצלחת התרגיל נמצא בידי המאמנ/ת –
בעזרת שיקוף הפרשנויות למתאמנ/ת בספירלה חיובית.

 

השלבים להנחיית תרגיל השקפה נוסח מודל א.פ.ר.ת:

 

1. אירוע – קלף שאלת השקפה סמוי

המתאמנ/ת תבחר קלף שאלת השקפה סמוי.
השאלה תהיה פתיח לשיח בין המאמנ/ת למתאמנ/ת.
מטרת השיחה לייצר נושא כאירוע שעליו יתבסס התרגיל.

2. פרשנות – קלף נקודת השקפה סמוי

המתאמנ/ת תבחר קלף נקודת השקפה סמוי ותפרש אותו בהקשר לאירוע.

3. רגש – שיח בהובלת המאמנ/ת

מטרת השיח להציף את הרגשות מהאירוע המדובר.
* המלצה: בשלבים 2+3 המאמנ/ת תשקף למתאמנ/ת פרשנויות נוספות במטרה להוביל לרגשות חיוביים.

4. תגובה – קלף משפט השלמה סמוי

המתאמנ/ת תבחר קלף משפט השלמה סמוי ותשלים אותו
בהתאם לפרשנות העולה מהאירוע ובמטרה לייצר תגובה מיטיבה.

בהצלחה!

Print Friendly, PDF & Email
Call Now Buttonלפרטים נוספים